Co se nesmí brát do letadla: Seznam zakázaných předmětů
·

Co se nesmí brát do letadla: Seznam zakázaných předmětů

Chystáte se na letiště a plánujete se připravit na všechny bezpečnostní opatření, která můžete očekávat před nástupem do letadla? Jednou z důležitých věcí k zvážení je seznam zakázaných předmětů, které nesmíte brát s sebou na palubu letadla. Bezpečnostní předpisy jsou v platnosti nejen pro vaše pohodlí, ale také pro zajištění bezpečnosti všech pasažérů a posádky. V tomto článku se podíváme blíže na tyto zakázané předměty, abyste se na letadlo mohli připravit co nejvíce.+B2
1. Předměty pro osobní bezpečnost: Co si nechat doma před cestou

1. Předměty pro osobní bezpečnost: Co si nechat doma před cestou

Před cestou letadlem je důležité vědět, které předměty jsou zakázány na palubě. Bezpečnost cestujících a posádky je prioritou leteckých společností, a proto existuje seznam zakázaných předmětů, které nesmíte brát s sebou do letadla. Chcete-li se vyhnout zbytečným komplikacím nebo zpožděním, zde je několik tipů, které vám pomohou vybrat si předměty pro cestování co nejbezpečněji.

Začněte s osobními bezpečnostními předměty, které jsou bezpodmínečně zakázány. Patří sem ostré předměty, jako jsou nože, nožíky, sekačky na nehty a dokonce i pinzety. Dále byste neměli brát s sebou střelné zbraně, například pistole, pušky nebo revolver. Tímto způsobem je chráněna bezpečnost všech pasažérů a zabraňuje se možným útokům nebo nehodám.

Seznam zakázaných předmětů:

 • ostré předměty (nože, nožíky, sekačky na nehty, pinzety)
 • střelné zbraně (pistole, pušky, revolvery)
 • exploziva a horečnatá zařízení
 • tekutiny v objemu přesahujícím 100 ml (pokud nejsou ve speciálním uzavíratelném obalu)
 • zapalovače a sirky
 • radioaktivní materiály

Nelze také zapomenout na omezení týkající se tekutin. Pokud vezmete s sebou kosmetiku nebo hygienické potřeby, musíte se přizpůsobit pravidlům omezení. Veškeré tekutiny musí být v uzavíratelných obalech, které ve svém objemu nepřesahují 100 ml. Tyto obaly by měly být umístěny v jednom průhledném a znovu uzavíratelném plastovém sáčku na zip. Tím se umožní rychlá kontrola a minimalizují se rizika.

Předmět Zakázáno
Nože ✔️
Nožíky na nehty ✔️
Pinzety ✔️
Tekutiny přes 100 ml ✔️
Exploziva ✔️
Zapalovače a sirky ✔️

Bezpečnostní pravidla jsou důležitá a neměla by se podceňovat. Pamatujte, že nejedná se pouze o omezení způsobené obranou proti terorismu, ale také o zajištění vaší vlastní bezpečnosti. Rozhodněte se pro osobní bezpečnost a vždy si pečlivě vyberte, co si před cestou nechat doma. Vaše bezpečná cesta bude mnohem příjemnější!
2. Nedovolené látky a chemikálie: Co nesmíte mít v zavazadlech

2. Nedovolené látky a chemikálie: Co nesmíte mít v zavazadlech

Není žádným tajemstvím, že bezpečnost letového provozu je prioritou pro všechny letecké společnosti. A to zahrnuje i přísná pravidla ohledně přepravy nedovolených látek a chemikálií v zavazadlech. Pokud plánujete cestovat letadlem, je důležité se těchto omezení držet, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím při bezpečnostních kontrolách na letištích.

Na seznamu zakázaných předmětů najdete některé látky a chemikálie, které jsou považovány za nebezpečné nebo potenciálně škodlivé pro bezpečnost letového provozu. Mezi tyto zakázané předměty patří třeba výbušniny, hořlaviny a žíraviny. To zahrnuje nálože, střelný prach, benzín, aceton a podobné látky. Představte si jen, jaké by to bylo nebezpečné mít tyto látky ve vašem zavazadle během letu! Nebudete-li si jisti, zda nějaká látka spadá do kategorie zakázaných předmětů, vždy se vyplatí konzultovat seznam s přepravní společností nebo prostudovat aktuální směrnice příslušného letiště.

Kromě výbušnin, hořlavin a žíravin jsou na seznamu zakázaných předmětů také některé látky s potenciálním účinkem na zdraví a bezpečnost letové posádky a cestujících. Mezi tyto látky patří narkotika, toxiny a jedovaté látky. Například kokain, marihuana, omamné látky a jedovaté chemikálie jsou striktně zakázány v letadlech. Tyto látky by neměly být v žádném případě součástí vašeho zavazadla, a to ani ve stopovém množství. Je důležité si uvědomit, že přeprava těchto látek je trestným činem a může vést k právním sankcím a trestnímu stíhání. Vždy mějte na paměti, že bezpečnost a pohodlí všech na palubě jsou na prvním místě, a proto je důležité dodržovat pravidla týkající se nedovolených látek a chemikálií v zavazadlech.
3. Zahalené předměty: Co vyvolá podezření na bezpečnostní kontrolách

3. Zahalené předměty: Co vyvolá podezření na bezpečnostní kontrolách

Při bezpečnostních kontrolách na letištích je důležité vědět, jaké předměty nelze mít ve svém zavazadle. Chcete-li se vyhnout zbytečným komplikacím a zdržením, je užitečné znát seznam zakázaných předmětů. Jednou z kategorií zakázaných předmětů jsou zahalené předměty.

Když přijde na bezpečnostní kontrolu, je třeba být obezřetný s předměty zahalenými v námořnickém drátu nebo připoutanými k trupu letadla. Tyto předměty mohou vyvolat podezření bezpečnostních pracovníků a mohou vést k prohlídce a dalším zkoumáním vašeho zavazadla. To může způsobit značné zdržení a nepříjemnosti. Mezi zahalené předměty patří například krabice, které obsahují často konzumované potraviny nebo lahve s obsahem tekutin, které nejsou baleny podle předpisů. Pamatujte, že všechny tekutiny, gely a aerosoly by měly být baleny v obalech o maximálním obsahu 100 ml a zabaleny do 1l plastového sáčku uzavřeného zipem.

Pokud byste chtěli nést s sebou zahalené předměty, než se vydáte na letiště, doporučuje se je umístit do odbaveného zavazadla, aby se minimalizovalo riziko komplikací při kontrolách. Užitečný tip je také předem zkontrolovat a ověřit aktuální seznam zakázaných předmětů na webových stránkách příslušného letiště nebo letecké společnosti. Tím se zajistí plynulý průběh bezpečnostních kontrol a předejde se překvapením na poslední chvíli.
4. Základní pravidla pro zavazadla: Co se nedoporučuje brát do letadla

4. Základní pravidla pro zavazadla: Co se nedoporučuje brát do letadla

Zavazadla jsou důležitou součástí letištních procedur a měli byste si být vědomi toho, že existuje několik předmětů, které není možné brát s sebou do letadla z různých důvodů. Bezpečnostní opatření jsou zde proto, aby ochránily jak vás, tak ostatní cestující. Pokud si nejste jisti, zda můžete něco vzít sebou nebo ne, neváhejte kontaktovat leteckou společnost, u které letíte, aby vám poskytla potřebné informace.

Nejčastěji zakázané předměty do letadla zahrnují:

 • Předměty s ostrými hroty, jako jsou nože, sekery, nůžky apod.
 • Střelné zbraně a jiné nebezpečné zbraně
 • Horlavé a výbušné látky, jako jsou zapalovače, zápalky, benzín atd.
 • Různé chemikálie, které mohou být nebezpečné pro ostatní cestující
 • Živá zvířata a rostliny (s výjimkou průkazu očkování pro vůz)

Je důležité si uvědomit, že můžete být podrobeni bezpečnostním kontrolám na letišti a je třeba dodržovat pravidla, aby se zabránilo nepříjemnostem. Pamatujte, že zakázané předměty jsou zakázány z dobrého důvodu a že dodržování těchto pravidel je v našem společném zájmu. Všechny tyto předměty můžete před cestou odložit nebo dát do odbavovaného zavazadla. Mějte na paměti, že seznam zakázaných předmětů se může lišit v závislosti na letecké společnosti a cílové destinaci, proto je vždy nejlepší se předem informovat a přizpůsobit svá zavazadla v souladu s těmito pravidly.


5. Elektronika a baterie: Co může způsobit problémy na palubě letadla

5. Elektronika a baterie: Co může způsobit problémy na palubě letadla

Důležitou součástí přípravy na let je obeznámit se s tím, které předměty nesmíte přenášet na palubě letadla. Tento seznam zakázaných předmětů existuje z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu letu. Mezi ně patří také některé elektronické přístroje a baterie. Elektronika, jako jsou například notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty a videokamery, je obecně povoleno přenášet na palubě ve vašem zavazadlovém prostoru nebo ručním zavazadle. Je však důležité si uvědomit, že některé letecké společnosti mohou mít specifická pravidla o používání těchto přístrojů během letu. Vždy se obraťte na leteckou společnost, u které letíte, abyste se dozvěděli o jejich specifických pokynech. Pokud jde o baterie, existují také určitá omezení. Lithiové baterie jsou v současné době nejčastěji používaným typem baterií a jsou běžně používány v elektronických zařízeních. Pokud je baterie integrována do elektronického zařízení (např. v notebooku nebo mobilním telefonu), pak je baterie povolena na palubě letadla. Pokud však máte nějaké volně nebo bez obalu, může být zapotřebí dodatečná kontrola a jejich přeprava může být omezena nebo zakázána. Samozřejmě, že toto pravidlo neplatí pro malé baterie, které se používají v elektronických hodinkách nebo sluchátkách, jež můžete bez obav nosit s sebou na palubě.
6. Nápoje a tekutiny: Co může způsobit konfiskaci při příletu

6. Nápoje a tekutiny: Co může způsobit konfiskaci při příletu

V případě letu je důležité vědět, jaké nápoje a tekutiny můžete vzít s sebou a které jsou zakázány. Jestliže se rozhodnete nést zakázané předměty v příručním zavazadle, mohou být konfiskovány při bezpečnostní kontrole před příletem na palubu. Bezpečnostní pravidla jsou striktní a jejich dodržování je nezbytné pro ochranu všech cestujících. Zakázané nápoje a tekutiny obvykle zahrnují láhve s objemem přesahujícím 100 ml. Patří sem alkohol, šťávy, minerální vody a sodovky. Pokud si přece jen chcete vzít něco k pití na palubu, můžete zabalit jednotlivé nápoje do průhledných plastových sáčků. Tyto sáčky musí být o objemu nejvýše 1 litr a nápoje by měly být v lahvičkách nejvýše o objemu 100 ml. U některých letových společností jsou však přísnější pravidla, proto je vždy nejlepší se předem informovat a dodržovat přesnější směrnice konkrétní společnosti. Nezapomeňte také, že při cestování do určitých zemí se mohou vztahovat ještě další omezení na přívoz potravin, nápojů a jiných látek, jako jsou například ovoce, zelenina nebo mléčné výrobky. Proto je dobré být dobře připraven a informovat se o specifických pravidlech cílové země předem.

7. Neobvyklé předměty: Co může způsobit nečekané problémy na letišti

Na letišti je velmi důležité seznámit se s předměty, které jsou zakázány na palubě letadla. Neznalost předpisů může totiž způsobit vážné nežádoucí situace a zbytečné zpoždění. Neobvyklé předměty představují potenciální riziko a proto jsou zakázány na palubě letadla. Zde je seznam některých předmětů, které byste neměli brát s sebou na palubu: 1. **Ostrové předměty:** Nože, nožíky, jehly, šroubováky a podobné ostré předměty jsou zakázány na palubě letadla. Tyto předměty by měly být umístěny ve vašem odbaveném zavazadle, abyste se vyhnuli potenciálním zraněním a problémům s bezpečností. 2. **Zapalovače a zápalky:** Někteří lidé si mohou chtít zapálit cigaretu nebo doutník před letem, ale zapalovače a zápalky jsou předměty, které nejsou povoleny na palubě letadla. Je důležité si to uvědomit a nedělat si starosti, protože na letišti jsou obvykle k dispozici vyhrazená místa pro kuřáky. V případě potřeby si můžete zakoupit zapalovač až na cílovém místě. Další zakázané předměty zahrnují výbušniny, stlačené plyny, alkohol nad povolený limit, živé zvířata a mnoho dalšího. Pamatujte, že bezpečnost cestujících je na prvním místě a dodržování těchto pravidel je nezbytné. Před cestou se vždy podívejte na seznam zakázaných předmětů a ujistěte se, že všechny tyto předměty jsou uloženy ve vašem odbaveném zavazadle. Tímto způsobem se vyhnete jakémukoli zpoždění nebo komplikaci na letišti a váš přílet bude hladký a příjemný.
8. Léky a nebezpečné látky: Co je nutné mít povolení předem

8. Léky a nebezpečné látky: Co je nutné mít povolení předem

Seznam zakázaných předmětů, které se nesmí brát s sebou do letadla, není omezen pouze na zbraně a výbušniny. Existuje také další kategorie, které vyžadují speciální povolení předem. Jednou z těchto kategorií jsou léky a nebezpečné látky. Před cestou leteckou dopravou je důležité si ověřit, zda veškeré léky a nebezpečné látky, které plánujete vzít s sebou, vyžadují povolení nebo omezení. Nejbezpečnější volbou je konzultovat s lékařem, který vám může poskytnout nejaktuálnější informace a poradit vám, jak postupovat. Pokud je vaším cílem vzít léky či nebezpečné látky do letadla, které jsou regulovány, je důležité získat povolení předem. Například některé léky vyžadují lékařský certifikát, který dokládá, že jsou nezbytné pro vaše zdravotní podmínky. Bez tohoto povolení nemusí být možné tyto předměty pokračovat v letadle. Je důležité si uvědomit, že tyto opatření nejsou zavedeny kvůli obtěžování cestujících, ale kvůli bezpečnosti a ochraně všech cestujících na palubě.
9. Rady a tipy pro snadnou průchodnost bezpečnostními kontrolami

9. Rady a tipy pro snadnou průchodnost bezpečnostními kontrolami

Pokud plánujete cestovat letadlem, je důležité si uvědomit, jaké předměty jsou zakázány a nesmíte je nést s sebou na palubu. Bezpečnostní kontroly mají za úkol minimalizovat riziko a zajistit bezpečnost všech cestujících. Proto je nutné dodržovat pravidla a neodnášet si do letadla určité předměty. Mezi nejčastěji zakázané předměty patří ostré nástroje jako nože, nůžky nebo sekery. Tyto předměty mohou být použity jako zbraň a ohrozit ostatní pasažéry. Dále se zakazují tekutiny ve větším množství než 100 ml, které musí být baleny v uzavřených průhledných obalech a uloženy v jednom nepropustném plastovém sáčku. To zahrnuje vodu, šampón, mléko nebo alkohol. Pokud žádnou z těchto tekutin nebudete mít, na palubu je dovoleno přinést pouze menší balení. Je také důležité dbát na to, abyste nezakoušeli nést s sebou výbušné látky nebo hořlaviny. Sem patří například petardy, zápalky, plyny nebo zápalné kapaliny. Tyto předměty jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné incidenty. Stejně tak jsou zakázány střelné zbraně, střelivo a ostré nebo bodné předměty, které mohou ohrozit ostatní cestující. V případě, že máte jakékoli pochybnosti ohledně povolených předmětů, je nejlepší kontaktovat přímo aerolinku, se kterou cestujete, a zjistit u nich všechny potřebné informace. Doufáme, že vám náš seznam zakázaných předmětů, které nesmíte brát do letadla, poskytl užitečné informace. Je důležité si uvědomit, že tyto zákazy mají zajistit bezpečnost cestujících a všech na palubě letadla. Pamatujte si, že každá letecká společnost může mít mírně odlišná pravidla, takže se vždy s ni pokud něčemu nejste jistí, obraťte přímo na ně. Mezi časté zakázané předměty patří zbraně, nástroje s dlouhou čepelí, chemikálie a výbušniny, tekutiny nad 100 ml a všemožné ostré předměty. To zahrnuje také výbušné věci jako petardy a zapalovače. Ovládejte tyto informace a buďte připraveni, aby vaše cestování bylo bez stresu. Ujistěte se, že předem dobře zkontrolovali vaše zavazadla, abyste se vyhnuli potenciálním konfliktům s bezpečnostními předpisy. Pamějte na to, že vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních cestujících je prioritou a dodržování předpisů je cesta k pohodlnému a bezstarostnému letu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *