Národní parky Chorvatska

Národní parky Chorvatska 5.5. - 10.5.17

        

Pojeďte s námi poznávat nádhernou přírodu severozápadní části balkánského poloostrova. Zdejší převážně vápencové podloží, členitost jeho povrchu, období hojných srážek střídající se s obdobími sucha a drsné zimy střídající se s příjemnými teplými jarními, letními a podzimními měsíci, stvořily nádherné jedinečné přírodní scenérie plné řek, říček, ostrovů i ostrůvků, různých krasových útvarů a dalších neopakovatelných krás. 

Již za: 6 470,-Kč/os

VÍCE INFORMACÍ:

Chorvatsko je země s bohatou historií a překrásnou přírodou. Na tomto šestidenním zájezdu navštívíte to nejdůležitější - 4 národní parky a několik okolních historicky zajímavých míst. Budete obdivovat průzračná jezera (NP PLITVIČKA JEZERA), mohutné vodopády (NP KRKA), stometrové útesy v horách (NP PAKLENICA) i na otevřeném moři (NP KORNATI). Cestou navštívíte dvě důležitá historická města - romantický Šibenik a italskými/římskými památkami nabitý Zadar. Ubytováni budete u moře, na malebném ostrově Murter, který má strategickou pozici pro pořádání výletů do většiny známých národních parků Chorvatska. Zde můžete obdivovat zdejší přírodní pobřeží a překrásné vyhlídky na jedno z nejčistších moří v Evropě. Také je zde možnost návštěvy zdejšího poutního místa s obrazem Zjevení panny Marie od Carravaggia a historického centra městečka Tisno.   

NÁRODNÍ PARK PLITVICKÁ JEZERA

Plitvická jezera jsou nejznámější chorvatský národní park. Na rozloze bezmála 30 000 hektarů se zde nachází nespočet jezer s více než stovkou různých vodopádů, jeskyní a zřídel. Park se nachází v krasové oblasti na dolním toku řeky Korana a až do roku 1958 byl takřka nepřístupný. Dnes máme možnost krásy zdejších jezer obdivovat z šikovně vybudovaných pěšinek, cestiček, lávek a můstků v areálu parku.
Ochrana území začala už v roce 1949 založením parku, v roce 1958 byl zpřístupněn turistům, v roce 1962 zde byl natočen film POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE, a v roce 1979 byl národní park zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Křiklavě modrá barva jezer se mění v závislosti na počasí, ročním období a také na aktivitě mikroorganismů, z nichž některé jsou pro tuto oblast unikátní - např. bakterie, která žije v mechu a trávě je zodpovědná za vznik zdejších teras. V okolí parku rostou bukové, jedlové, smrkové a tisové lesy, v nichž žijí divoká zvířata, jako jsou medvědi, vlci, rysi, lišky, srny a divoká prasata.

  

NÁRODNÍ PARK KORNATI

Když Bůh stvořil Zemi, zbyla mu ještě hrst bílých kamínků, které se rozhodl jen tak hodit do moře. A tak vznikly KORNATY! Kornatský národní park se rozprostírá v Murterském moři v severní Dalmácii. Byl vyhlášen roku 1980 a čítá 89 ostrovů a ostrůvků. Samotné souostroví má pak více než 150 ostrovů. Národní park je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO pro extrémní čistotu životního prostředí. Ta čistota je vidět už na první pohled - při plavbě lodí mezi ostrovy jsou místa, kde je vidět na dno až ve 30-40 metrech. To co je ale pro běžné turisty zajímavější, jsou tzv. KORNATSKÉ KORUNY (corona - z toho odvozen název Kornati) - jedná se až o stometrové útesy, které se táhnou po západní straně souostroví (na otevřeném moři) a v jejichž bezprostřední blízkosti každá výletní loď proplouvá.

Kromě neobvyklé pustiny a přírodních krás zde můžeme pozorovat i pozůstatky původního osídlení, a to i osídlení starého tisíce let (někteří potomci původních obyvatel mají dovoleno žít tu dodnes).

Když máte štěstí, vaši loď budou na různých místech (v tzv. delfíních zónách) doprovázet delfíni, tuňáci, či další příslušníci zdejšího bohatého podmořského života.

  

NÁRODNÍ PARK KRKA

Vodopády na řece Krka, nedaleko města Šibenik, jsou jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí zdejšího regionu. Turisty sem láká seskupení kaskád nazvané SKRADINSKY BUK, které je možné projít za jednu až dvě hodiny a které je na konci zakončeno nádherným velkým vodopádem, v jehož blízkosti je možné i koupání.

Samotný park se neomezuje jen na kaskády, ale i na okolní lesy, jezera, jezírka, potůčky, říčky a různé krasové útvary - dohromady čítá 109 km2. Najdeme zde přes 860 druhů rostlin, z toho několik endemických, stejně tak nespočet druhů ryb s deseti druhy, které nežijí nikde jinde!

Nad potůčky, jezírky, bažinami a vodopády jsou šikovně vybudované cesty a lávky, s několika postranními vyhlídkami. Pod hlavním vodopádem se nachází pláž se vstupem do vody, a také několik hospůdek, ve kterých je možné si odpočinout, nebo se občerstvit.

   

NÁRODNÍ PARK PAKLENICKÁ SOUTĚSKA

Paklenica je říční kaňon, kde už ale žádná řeka neteče. Obdivovat zde můžeme různé skalní útvary, jako jsou jeskyně, nebo útesy. Nejvyšší skála zde měří více jak 700 metrů! Některé jeskyně v minulosti sloužily jako útesy. Kolem soutěsky se rozprostírá i stejnojmenný národní park, jehož součástí je i nejvyšší hora pohoří Velebit - Vaganski Vrh (1757 m). Paklenická soutěska byla vyhlášena světovou rezervací květeny - kromě zajímavých rostlin se tu ale můžeme setkat například s vlky, medvědy, kamzíky a dalšími nedotčenými zástupci evropské fauny.

  

HISTORICKÁ MĚSTA, KTERÁ NAVŠTÍVÍME

ŠIBENIK je významné chorvatské krajské město, které má zhruba 50 tisíc obyvatel a pod které spadá značná část pobřeží Chorvatska s oblíbenými destinacemi. Pod jeho správou je také NP KORNATI a NP KRKA. Šibenik vyniká především historicko-romantickou atmosférou, kterou zde nasajete ve zdejším rozsáhlém historickém jádru plném uliček ihned po vstupu. Součástí tohoto historického středu je katedrála sv. Jakuba zapsaná na seznamu UNESCO a modernizovaná pevnost s amfiteatrem přímo na střeše této pevnosti. Ve městě je dohromady celkem 7 hradů! Cena vstupu do katedrály se pohybuje okolo 10 kun, a vstup na pevnost stojí od 15 do 60 kuna.

  

ZADAR je o něco větší město (75 tisíc obyvatel) a je zajímavé hlavně pro to, že v něj vlastně po celou dobu žili Italové, ti byli odsunuti na konci druhé světové války a od té doby je město ryze chorvatské, ale zdejší italské památky zde zůstaly. Město je vybudované na ostrově či poloostrově (to se v průběhu historie měnilo, podle toho, zda bylo město zrovna ohrožené) a můžeme zde na jednom místě pozorovat památky od původního antického osídlení až do moderní doby. Z těch starších za zmínku stojí původní římská ulice Kalelarga, která dodnes protíná střed města a je centrem veřejného života. Přes katedrálu a kostely z různých dob se dostaneme až k moderním atrakcím, kterými jsou zpívající schody (mořské varhany) a Pozdrav Slunci (model sluneční soustavy, 2007).

  

OSTROV MURTER

Tento malebný ostrůvek se stane na několik dní naším domovem. Od pevniny je vzdálen jen několik metrů a je s ní spojen zvedacím mostem. Na ostrově se nachází čtyři městečka - ubytováni budeme hned v tom prvním, v Tisnu. Tisno má okolo tisíce obyvatel a je vyhledávanou přímořskou destinací. Rozprostírá se na obou březích úžiny mezi ostrovem Murter a pevninou - odsud pochází i jeho název - Tijesno (těsno), později Tisno. Město bylo založeno italskými kolonisty, a dodnes je zde italská přítomnost tak trochu cítit - zdejší významné rodiny mají italská příjmení. Významnou zdejší atrakcí je obraz Zjevení panny Marie od Carravaggia, který má prý zázračné uzdravující účinky, a který se každoročně 26. května přiláká desetitisíce poutníků, kteří se mu chtějí poklonit. Součástí poutního místa je křížová cesta, která byla zbudována v roce 1995 u příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v Chorvatsku, který zde kázal za ukončení války. Součástí prohlídky poutního místa může být i výstup na kopec ČVRDAK (113 m), ze kterého je překrásný pohled na okolní moře plné stovek ostrovů a ostrůvků a je zde odsud vůbec nejkrásnější západ Slunce na ostrově.

  

PROGRAM:

1. den – odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den – návštěva NP PLITVICKÁ JEZERA, odjezd na ubytování – ostrov Murter
3. den – výlet lodí - NP KORNATI*, večer návštěva poutního místa na kopci Čvrdak nad hotelem – klášter s obrazem Zjevení     panny Marie od Carravaggia
4. den – návštěva NP KRKA, na zpáteční cestě zastávka u katedrály ve městě Šibenik
5. den – návštěva města Zadar, (zpívající schody, tržnice), odpoledne výlet do NP PAKLENICA, večer odjezd do ČR
6. den – příjezd do ČR


DOPRAVA:

 • Autobus vybavený klimatizací, TV a DVD, s možností nákupu teplých a studených nápojů

 • Nástupní místa: Chomutov, Most, Bílina, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Roudnice nad Labem, Praha, Jihlava, Brno


CENA ZAHRNUJE:

 • Ubytování - 4 dny (3 noci)

 • Stravování - polopenze

 • Dopravu za osobu

 • Výlet autobusem do Skradinu, do Šibeniku, do Zadaru, do Paklanice

 • Výlet lodí do souostroví Kornati

 • Služby průvodce CK

 • Služby chorvatské CA

 • Zákonné pojištění CK

CENA NEZAHRNUJE:

 • Pobytovou taxu

 • Zdravotní pojištění

 • Vstupné do národních parků (platí se v CK)
  - NP Plitvická jezera (dospělí - 400,- Kč, děti od 7 do 18 let - 200,- Kč)
  - NP Krka (dospělí - 400,- Kč, děti od 7 do 18 let - 200,- Kč)
  - NP Paklenica (dospělí - 180,- Kč, děti od 7 do 18 let a studenti - 110,- Kč)
  - NP Kornati (dospělí - 700,- Kč. děti od 7 do 18 let - 350,- Kč)