Francie, Paříž a zámek Versailles - Francie - Paříž

Francie, Paříž a zámek Versailles

Francie » Paříž

, HotelFrancie, Paříž a zámek Versailles

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

autobus -

Počasí:

Dnes Počasí v Paříž - transparent 17°C
Zítra Počasí v Paříž - transparent 14 - 21°C
24.9. Počasí v Paříž - transparent 8 - 15°C
25.9. Počasí v Paříž - transparent 7 - 16°C


Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Francie - Paříž a zámek Versailles
Popis
Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnici kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Poznámka : Zájezd 05.12. je uzpůsoben adventní atmosféře v Paříži.

CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
Ubytování
hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre (alternativně Montparnasse), poloha hotelu nám umožní i individuální kouzelné večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města
Strava
2x snídaně
Zájezd zahrnuje
doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu
Zájezd nezahrnuje
vstupné a fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje", 1 lůžkový pokoj 1 890 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 175 Kč
Program
Den 1
v odpoledních hodinách odjezd z ČR.
Den 2
ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité, 800 let stará gotická katedrála NOTRE DAME, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
Den 3
den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, rezidenci Ludvíka XIV. zámku VERSAILLES. Zámek a zahrady jsou symboly velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí LA DÉFENSE - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, postavenou r. 1871, po porážce pařížské Komuny, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování, individuální volno v Paříži. Stačí se jen procházet místními uličkami a nechat se unášet okolním děním.
Den 4
celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města EIFFELOVA VĚŽ, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, VÍTĚZNÝ OBLOUK - 50 m vysoký Arc de Triomphe vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů aj. Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
Den 5
příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.